Fotoedit

Retušování je jeden z oborů grafiky, kde mám největší pracovní zkušenosti. Ty se týkají jak čisté produktové fotografie, tak dolaďení či montáže celých scén.

Produkty

U produktové fotografie se snažím o co největší protnutí dvou kritérií, a to je líbivost produktu, ale též zachování plné informační hodnoty pro zákazníka. Když to situace umožňuje, rád při upravě produktové fotografie pracuji s přednastavenými scripty, pro větší efektivitu práce.

Původní produktová fotografie
Výsledný obrázek určený k propagaci

Na uvedených dvou příkladech prezentuji základní retuš menších nečistot či fragmentů vzniklích při samotném focení. Celý objekt ořezám, dotvarují, popřípadě složím z více fotografií, tak abych imitoval prostorovost samého produktu, a na závěr doladím barevnou paletu.

Původní produktová fotografie
Výsledný obrázek určený k propagaci

Lokalizace

Lokalizace plakátů je soubor několika disciplín. Primárně se jedná o vyjmutí objektů či textu, takovým způsobem aby pozadí působilo celistvě a nepoškozeně. Druhou fázi lokalizace je imitace původního textu či celého designu, do české varianty, při maximálním zachování originálního vzhledu.
Proces a délka původní retuše velmi závisí na materiálu, vzoru, nebo textuře materiálu, který se snažím doplnit.

Původní plakát k filmu
Retuš a imitace původního vizuálního stylu

Někdy se nevyhneme potřebě domalovat konkrétní fragment nebo celou scénu, z několika kusích vzorků nebo drobných objektů. Výhoda oproti implementování pozadí ze stockbank, je snadné udržení původních barev, světelnosti, rozlišení a tak celé atmosféry.

Dotvořené okolí původní scény, pomocí fragmentů té původní

Kolorizace

Dalším příkladem editace, může být renovace staré fotografie, spojená s kolorizací. V tomto konkrétním případě stížená o fakt, že se jedná o ne uplně dokonalý sken původního díla - fotografie T.G. Masaryka.

Původní fotografie TGM
Kolorizováno

Main page

Na začátek