Postery

Plakáty mi převážně slouží jako nejsvobodnější formát pro cvičení a experimenty. Ty vycházejí například ze snahy poznat co nejširší možnosti využití nástrojů, jež grafické programy nabízí. Dalším příkladem může být snaha o imitaci materiálů, povrchů nebo světelných jevů.
Každý plakát musí mít text, tedy informativní část, která napomáhá udržujet formu a celkovou kompozici.

Main page

Na začátek